VŘ5 – dodávka multifunkčního řezacího plotru ve společnosti 1. Dejvická spol. s r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ5 – dodávka multifunkčního řezacího plotru ve společnosti 1. Dejvická spol. s r.o. zadávané zadavatelem 1. Dejvická spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

1. Dejvická spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ5 – dodávka multifunkčního řezacího plotru ve společnosti 1. Dejvická spol. s r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka multifunkčního řezacího plotru s automatickým robotickým vykladačem a nakladačem a příslušenstvím. Zakázka je realizována v rámci projektu „Zavedení Průmyslu 4.0 ve společnosti 1. Dejvická spol. s r.o.“
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění dodávky.

Poznámka

Předpokládaná hodnota zakázky: 11 090 000 Kč bez DPH
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Purkyňova 331, PSČ 250 82, Úvaly

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 090 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 7. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 7. 2021

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2021, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: sDOTACE Zlín s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. David Sousedík, Ph.D.

Kontaktní e-mail: sousedik@sdotace.cz

Kontaktní telefon: 773 953 194

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ5 – dodávka multifunkčního řezacího plotru ve společnosti 1. Dejvická spol. s r.o..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VŘ5 – dodávka multifunkčního řezacího plotru ve společnosti 1. Dejvická spol. s r.o. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HSW Signall s.r.o. (46353119) Dodavatel 13 100 518,75 Kč vč. DPH
10 826 875 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap