Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice (2018-2019)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice (2018-2019) zadávané zadavatelem Obec Smilovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Smilovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice (2018-2019)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby přístavby ZŠ Smilovice, tělocvičny a přilehlé kanalizace. Součástí stavby tělocvičny je přípojka plynu, rozvod plynu a vytápění, Splašková kanalizace a jímka, srážková kanalizace a retence. Součástí staveb jsou klempířské a zámečnické práce, malby a nátěry, tepelné a zvukové izolace, terénní úpravy a zpevněné plochy a výsadba zeleně.
V rámci stavebních prací se realizuje splašková kanalizace a jímka, která má dřívější termín realizace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2 Stavební úpravy školních budov; 45212222-8 Výstavba tělocvičen; 45230000-8 Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

Místo plnění veřejné zakázky

Smilovice 164, 739 55 Smilovice; pozemky parc. č. 77, 119/2 a 119/4, vše v k. ú. Smilovice u Třince

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

21 923 203,63 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vojtěch Bednařík

Kontaktní e-mail: bednarik@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 732520156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice (2018-2019).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice (2018-2019) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Strojírny a stavby Třinec, a.s. (47674539) Dodavatel 25 523 868,10 Kč vč. DPH
21 094 105,87 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice (2018-2019) zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
BDSTAV MORAVA s.r.o. (26807947)
HAMROZI s.r.o. (25842544)
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. (28315669)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap