Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích (2018-2019)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích (2018-2019) zadávané zadavatelem Obec Smilovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Smilovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích (2018-2019)

Předmět veřejné zakázky

VZ na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Předmětem stavebních prací je stavba nového objektu formou přístavby ke stávající budově mateřské školy na pozemku parc. č. 119/2, k. ú. Smilovice u Třince. Rozměry objektu jsou 25,90m x 13,30m. Zastavěná plocha stavby je 279,40 m2. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro provedení stavby „PŘÍSTAVBA MŠ SMILOVICE“, zhotovitel Ing. René Zelinka, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-1 Stavební úpravy budov mateřských škol; 45430000-0 Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn; 45421100-5 Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků; 45422000-1 Tesařské práce; 45330000-9 Instalatérské a sanitární práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je pozemek parc. č. 119/2, k. ú. Smilovice u Třince.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 672 778,82 bez DPH (8 074 062,37 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vojtěch Bednařík

Kontaktní e-mail: bednarik@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 732520156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích (2018-2019).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích (2018-2019) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
1. HAMROZI s.r.o. (25842544) Dodavatel 8 071 390,91 Kč vč. DPH
6 670 571,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích (2018-2019) zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Lech Niedoba (64958973)
AZ STŘECHY-IZOLACE s.r.o. (28648048)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap