Hepatální a tumorové markery

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hepatální a tumorové markery zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hepatální a tumorové markery

Předmět veřejné zakázky

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorního vyšetření biologického materiálu v oblasti hepatálních a tumorových markerů v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná.

b) Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2016, 2017) imunoanalytického systému k provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu v oblasti hepatálních a tumorových markerů, včetně:
- dodávky UPS ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce)
- zajištění on-line přenosu výsledků do systému OpenLIMS Stapro,
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu
- zaškolení personálu
- provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné servisní zabezpečení,
vše výše zmiňované na náklady dodavatele po celou dobu trvání výpůjčky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000016

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

061020170911

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33190000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 601 156,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3964177,76 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hepatální a tumorové markery.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap