Dodávka videokolonoskopu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka videokolonoskopu zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka videokolonoskopu

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nového – rok výroby 2013 - (nepoužitý, nerepasovaný, ne demo apod.) videokolonoskopu včetně všech součástí a příslušenství pro gastroenterologickou ambulanci pracoviště zadavatele v Karviné Ráji, který bude splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality, a to podle zadávací dokumentace a ustanovení obchodních podmínek.

Předmětem této zakázky je také poskytnutí servisu po dobu trvání záruční doby, a to v rozsahu a dle podmínek předepsaných výrobcem a stanovených zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/KA

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 33100000-1, CPV 33120000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Gastroenterologická ambulance pracoviště Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 783 000,- bez DPH (2 157 430,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 12. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: kubicova@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Kontaktní datová schránka: g2yg4bm

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka videokolonoskopu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka videokolonoskopu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LaparoTech Instruments s.r.o. (25622846) Uchazeč 2 178 000,- Kč vč. DPH
1 800 000,- Kč bez DPH
B Braun Medical s.r.o. (48586285) Uchazeč 2 253 625,- Kč vč. DPH
1 862 500,- Kč bez DPH
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu (27068641) Dodavatel 2 117 500,- Kč vč. DPH
1 750 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap