Právě se nacházíte: Úvodní stránka > Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Tato stránka obsahuje nejčastější dotazy, s nimiž se lze při zřízení, využívání a rušení profilu zadavatele, jakožto elektronického nástroje zadavatelů veřejných zakázek, setkat. Otázky jsou průběžně doplňovány včetně odpovědí na ně. V případě, že byste rádi také položili dotaz, postačí kontaktovat provozovatele nástroje prostřednictvím uvedených kontaktů v sekci Kontaktní informace.

Nejčastěji pokládané dotazy

Níže jsou uvedeny nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně.

Jaké platby jsou spojeny s nástrojem profilzadavatele.cz? Je to opravdu zdarma?

Odpověď: Elektronický nástroj profilzadavatele.cz je poskytován bezplatně. Se zřízením, provozem, archivací ani případným ukončením spolupráce nejsou a ani nebudou spojeny žádné poplatky. Je to umožněno díky tomu, že jde o neziskový projekt vyvíjený, provozovaný a podporovaný několika velkými zadavatelskými subjekty.

Za jak dlouho je profil zřízen? Jak zřízení probíhá?

Odpověď: Pro zřízení profilu zadavatele se postačí registrovat v nástroji v sekci Administrace profilu. Po registraci jsou Vám zaslány přihlašovací údaje a zpravidla je Vám automaticky zřízen profil pro daného zadavatele. Nejsou-li při registraci uvedeny iniciály zadavatele, jehož jménem se uživatel registruje, zřídí si po obdržení přihlašovacích údajů profil sám.

Jak se lze dočíst v sekci profil jako nástroj, je nutné, aby byla www adresa profilu zadavatele registrována (správně oznámena) ve Věstníku veřejných zakázek. Tento úkon lze provést elektronicky obratem. Provozovatel nástroje profilzadavatele.cz v rámci registrace nabízí bezplatné zprostředkování tohoto oznámení, a to na základě e-mailové žádosti zaslané registrovaným uživatelem. Oznámení je pak provedeno za zadavatele a ten obdrží pouze fakturu ve výši 500,- Kč (cena konečná) a potvrzení o uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.

Na úhradu faktury se s uveřejněním Oznámení adresy profilu zadavatele ve Věstníku nečeká. Věstník informaci uveřejní nejpozději následující pracovní den, a tento den je tak dnem, od kterého může zadavatel začít plně využívat svůj profil zadavatele.

Profil je tak zadavateli zřízen nejpozději do 24 hodin (vč. odeslání uveřejnění adresy ve Věstníku), standardně ještě téhož dne.

Jak je služba omezena?

Odpověď: Veškeré úkony nástroje profilzadavatele.cz nejsou omezeny. O omezení se do budoucna neuvažuje. V nástroji lze zřizovat neomezený počet profilů, zakázek, uživatelů, přidávat neomezený počet souborů a informací atd.

Jakým způsobem zaregistruji adresu svého profilu ve Věstníku veřejných zakázek?

Odpověď: Aby mohl zadavatel na svém profilu zadavatele správně uveřejňovat informace a doklady ke svým veřejným zakázkám, musí být adresa tohoto profilu uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Děje se tak pomocí formuláře Oznámení profilu zadavatele, který je odesílán elektronicky nebo v listinné podobě. Se zřízení profilu v nástroji profilzadavatele.cz není tento úkon automaticky spojen, ale lze jej pro zadavatele zprostředkovat. V tomto případě se na provozovatele nástroje obrací daný zadavatel s jednoduchou e-mailovou žádostí o uveřejnění tohoto Oznámení.

Za jak dlouho je provedeno Oznámení profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek?

Odpověď: Pakliže zadavatel (uživatel nástroje profilzadavatele.cz) požádá o uveřejnění Oznámení (adresy) profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek, zpravidla je provedeno ještě téhož dne. Provozovatel nástroje profilzadavatele.cz garantuje uveřejnění Oznámení profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek následující pracovní den.

Kontaktní informace

V případě, že byste rádi také položili otázku k profilu zadavatele, stačí kontaktovat provozovatele portálu a ten se bude snažit Váš dotaz zodpovědět.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap