Právě se nacházíte: Administrace > Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Úprava právního vztahu provozovatele elektronického nástroje profilzadavatele.cz a subjektů, jež tento nástroj využívají, je upravena níže uvedenými smluvními podmínkami.

Smluvní podmínky se vztahují především na zadavatele a osoby zastupující zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

I. Účel smluvních podmínek

Tyto smluvní podmínky upravují užívání služeb poskytovaných níže uvedeným provozovatelem službou elektronického nástroje profilzadavatele.cz.

II. Provozovatel

profilzadavatele.cz, s.r.o.
vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 219367
se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
IČ 024 29 314
(dále jen provozovatel)

III. Elektronický nástroj

1. Předmětem smluvních podmínek je elektronický nástroj "profilzadavatele.cz", jež je provozován výše uvedeným provozovatelem. Profilzadavatele.cz splňuje veškeré požadavky kladené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále i zákon), na elektronické nástroje a především profil zadavatele ve smyslu tohoto zákona.

2. Adresa elektronického nástroje je http://www.profilzadavatele.cz.

IV. Poskytované služby

1. Elektronický nástroj profilzadavatele.cz provozovaný výše uvedeným provozovatelem slouží zadavatelům či osobám zastupující zadavatele ve smyslu zákona k uveřejňování informací a dokumentů k veřejným zakázkám.

2. Nástroj profilzadavatele.cz umožňuje zejména:
a.registraci, změnu a smazání uživatele,
b. vytvoření, úpravu a odstranění profilu zadavatele,
c. vytvoření, úpravu a odstranění veřejné zakázky v rámci profilu zadavatele a
d. správu uživatelů jednotlivých profilů a veřejných zakázek.

3. Poskytované služby ve smyslu čl. IV. těchto podmínek jsou poskytovány bezplatně.

V. Garance poskytovaných služeb

1. Služby ve smyslu těchto smluvních podmínek jsou technicky zajišťovány výše uvedeným provozovatelem, po faktické stránce (ve smyslu údajů uvedených uživatelem či úkonů učiněných uživatelem) nese plnou odpovědnost uživatel.

2. Veškeré informace jsou chráněny před zneužitím třetí strany.

3. Informace jsou provozovatelem jednou denně zálohovány na dvou nezávislých místech.

VI. Závěrečná ujednání

1. Registrací účtu v nástroji profilzadavatele.cz a potvrzením souhlasu s těmito smluvními podmínkami uživatel potvrzuje, že je s podmínkami seznámen.

2. Tyto smluvní podmínky nabývají platnost a účinnost 1. října 2016.

Registrace uživatele

Pro zřízení a správu profilu zadavatele a zakázek v něm je zapotřebí být
registrovaným uživatelem elektronického nástroje profilzadavatele.cz.
Registrace i další užívání nástroje je bezplatné.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap