Tříosé vertikální obráběcí centrum s paletovým systémem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tříosé vertikální obráběcí centrum s paletovým systémem zadávané zadavatelem ZULIP s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZULIP s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tříosé vertikální obráběcí centrum s paletovým systémem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení je komplexní dodávka tříosého vertikálního obráběcího centra s paletovým systémem a souvisejících zařízení podle uvedených technických specifikací v příloze č. 2.
Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 680 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tříosé vertikální obráběcí centrum s paletovým systémem.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap