Nákup výzkumně-vývojových služeb souvisejících s problematikou serverových aplikací vyvíjeného komunikačního a informačního systému pro zdravotnictví a sociální sféru.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup výzkumně-vývojových služeb souvisejících s problematikou serverových aplikací vyvíjeného komunikačního a informačního systému pro zdravotnictví a sociální sféru. zadávané zadavatelem ZPT Vigantice spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZPT Vigantice spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup výzkumně-vývojových služeb souvisejících s problematikou serverových aplikací vyvíjeného komunikačního a informačního systému pro zdravotnictví a sociální sféru.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup výzkumně-vývojových služeb pro vývoj nového komunikačního a informačního systému pro zdravotnictví a sociální sféru MediCall.
Odborné výzkumně vývojové práce budou zaměřeny na řešení problematiky serverových aplikací nově vyvíjeného systému na bázi IP technologií a na oblast základního softwaru řídícího serveru – VoIP softwarové prostředky, SIP server včetně implementace specifických funkcionalit, drivery pro obsluhu koncových prvků, rozhraní pro ovládání terminálu personálu apod. Celkově je v rámci zakázky poptávána dodávka odborných výzkumně-vývojových služeb v rozsahu 815 člověkohodin, při čemž se jedná o tři etapy prací. Podrobně je popis a rozsah požadovaných služeb uveden v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Jedná se o zakázku bez dílčích plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-004886

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

ZPT-01-2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72232000

Místo plnění veřejné zakázky

ZPT Vigantice spol. s r.o, Vigantice 266, PSČ:756 61

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

815 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 3. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ZPT Vigantice spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rudolf Stodůlka

Kontaktní e-mail: r.stodulka@zptvigantice.cz

Kontaktní telefon: +420 604 890 839

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup výzkumně-vývojových služeb souvisejících s problematikou serverových aplikací vyvíjeného komunikačního a informačního systému pro zdravotnictví a sociální sféru..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap