Dodávka zemního plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka zemního plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc zadávané zadavatelem Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka zemního plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou sdružené dodávky zemního plynu, které se skládaní ze služeb dodávky zemního plynu, jeho distribuce a služeb operátora trhu pro Zoologickou zahradu Olomouc, příspěvkovou organizaci na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Dodání zemního plynu bude do celkem 2 odběrných míst s předpokládanou celkovou roční spotřebou ve výši 634,50 MWh.
EIC OM - 27ZG700Z00267480 - adresa OM Darwinova 222, 779 00 Olomouc - roční předpokládaná spotřeba 12,00 MWh.
EIC OM - 27ZG700Z0026749Z - adresa OM Darwinova 222, 779 00 Olomouc - roční předpokládaná spotřeba 622,50 MVh.
Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Poznámka

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace vyzývá dodavatele k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s níže uvedenou specifikací.
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA.
Zadávací řízení se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Zadávací řízení pro zadavatele zajišťuje na základě uzavřené příkazní smlouvy oddělení veřejných zakázek odboru investic, Palackého 1198/14, Magistrát města Olomouce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

22131

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09123000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace, Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc, IČ 00096814 (EIC OM - 27ZG700Z00267480, EIC OM - 27ZG700Z0026749Z).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 051 312,50 bez DPH (4 902 088,12 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 587 330,00 bez DPH (1 920 669,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 10. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 10. 2022

Lhůta pro podání nabídek

16. 11. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: odbor investic, oddělení veřejných zakázek, Palackého 14, Magistrát města Olomouce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Roman Chrenko

Kontaktní e-mail: roman.chrenko@olomouc.eu

Kontaktní telefon: 588 488 726, 734 685 188

Kontaktní datová schránka: b6smvvg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka zemního plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka zemního plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 (03592880) Dodavatel 1 920 669,30 Kč vč. DPH
1 587 330,00 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap