Pořízení HW vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení HW vybavení zadávané zadavatelem ZONER software, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZONER software, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení HW vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání HW vybavení pro pracoviště zadavatele v tomto složení:
- Servery 3 různých druhů, celkem 20 ks
- Přepínač ToR pro datová centra 2 ks
- Datový rozvaděč 16 ks

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Nové sady 585/20, 602 00 Brno, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH (7 260 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ZONER software, a. s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milan Behro

Kontaktní e-mail: milan.behro@zoner.cz

Kontaktní telefon: +420 736 510 015

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení HW vybavení.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap