Přístavba výrobní a skladovací haly – bourací práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba výrobní a skladovací haly – bourací práce zadávané zadavatelem ZLKL, s. r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZLKL, s. r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba výrobní a skladovací haly – bourací práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení jsou bourací práce v rámci stavebního záměru s názvem Stavební úpravy a přístavba haly v areálu ZLKL, s.r.o., Loštice, na pozemcích parc. č. 584/1, 584/2, 586/1 a 586/3 v katastrálním území Loštice, blíže popsané v Zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Výběrové řízení je vedeno dle pravidel pro zakázky v předpokládané hodnotě větší nebo rovné hodnotě nadlimitní sektorové zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Loštice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH (968 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

16. 5. 2019, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Brázdil

Kontaktní e-mail: vyberove.rizeni@zlkl.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba výrobní a skladovací haly – bourací práce.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap