Kolaborativní roboti

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kolaborativní roboti zadávané zadavatelem ZLÍN ROBOTICS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZLÍN ROBOTICS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kolaborativní roboti

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového je komplexní dodávka 3 ks kolaborativních robotů včetně příslušenství podle technických specifikací uvedených v příloze č. 2.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační cetrum s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Horáková

Kontaktní e-mail: khorakova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420724820421

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kolaborativní roboti.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace vč. příloh 8. 6. 2021 Zobrazit
Oznámení o zahájení VŘ 8. 6. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap