Pořízení a instalace inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím OZE (fotovoltaických panelů)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení a instalace inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím OZE (fotovoltaických panelů) zadávané zadavatelem ZHT Group s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZHT Group s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení a instalace inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím OZE (fotovoltaických panelů)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím OZE (fotovoltaických panelů).
Zejména se jedná o pořízení a instalaci fotovoltaických panelů, jež budou umístěny na střeše provozovny zadavatele v Hranicích VII – Slavíč č. p. 119, 753 61, nacházející se na p. č. 176/1, k. ú. Slavíč, jenž se nachází ve vlastnictví podniku žadatele (místo plnění).
Jedná se pořízení FVE o výkonu min. 19,44 kWp s vyvedeným výkonem do třífázového hybridního měniče, který zajišťuje nabíjení a vybíjení bateriového úložiště o předpokládaném výkonu 28,8 kWh, které bude připojeno na nabíjecí stanice. Součástí dodávky jsou i dobíjecí stanice (2 ks). Podmínka poskytovatele dotace je, aby předmětem dodávky byly polykrystalické FV moduly s minimální účinností 14 %.
FV systém bude připojen do distribuční sítě - smlouvu o připojení výrobny k DS od ČEZ má zadavatel k dispozici.
Bližší informace jsou zahrnuty v projektové dokumentaci zpracované oprávněnou osobou tj. Ing. Iva Kettnerová, Hodolanská 152/13, 779 00 Olomouc – Hodolany.
Doba plnění je stanovena do 15. 3. 2019 – v tomto termínu musí být dílo předáno bez vad a nedodělku a plně funkční vč. všech příslušných dokumentů a povolení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200

Místo plnění veřejné zakázky

Hranice

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

3. 10. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Monika Mrlinová, Ph.D.

Kontaktní e-mail: mrlinova@avefinance.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení a instalace inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím OZE (fotovoltaických panelů).

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap