Elektromobilita ZHT Group s. r. o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Elektromobilita ZHT Group s. r. o. zadávané zadavatelem ZHT Group s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZHT Group s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Elektromobilita ZHT Group s. r. o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka dvou kusů nových elektromobilů v kategorii užitkový a osobní vůz a jedné neveřejné dobíjecí stanice.

Jedná se o výběrové řízení s dílčím plněním na dodávky zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost s použitím vybraných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmět výběrového řízení je členěn na tři dílčí plnění, která tvoří samostatné celky:
A. Pořízení elektromobilu – užitkový vůz,
B. Pořízení elektromobilu – osobní vůz,
C. Pořízení neveřejné dobíjecí stanice.

Uchazeč se může účastnit jednoho ze tří plnění, případně všech plnění zároveň. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0010590

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Hranice VII-Slavíč 119 a Hranice VII-Slavíč 16, 753 61 Hranice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 894 797,- bez DPH (2 292 704,37 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 895 253,43 bez DPH (2 293 256,65 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Vašutová

Kontaktní e-mail: vasutova@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 603777248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Elektromobilita ZHT Group s. r. o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap