Výměna střešního pláště Haly 2 včetně světlíků a zateplení obvodového pláště Haly 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna střešního pláště Haly 2 včetně světlíků a zateplení obvodového pláště Haly 2 zadávané zadavatelem Zeppelin CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zeppelin CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna střešního pláště Haly 2 včetně světlíků a zateplení obvodového pláště Haly 2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na provedení přípravy stavebních prací a samotných stavebních prací.
Veřejná zakázka je zadávána v režimu tzv. Design and Build. Tzn. že vybraný dodavatel zpracuje dokumentaci příslušného stupně nutného pro povolení a následné provedení stavby. Zároveň zpracuje i dokumentaci skutečného provedení. Zadavatel poskytuje jako podklad pro zpracování této dokumentace projektovou dokumentaci, která je ve stupni pro stavební povolení, avšak vybraný dodavatel může s ohledem na nabízené konstrukční řešení tuto dokumentaci považovat za dokumentaci ve stupni studie a z ní následně vycházet. V případě, že dodavatel nabídne jiné konstrukční řešení, je součástí předmětu zakázky také inženýrská činnost týkající se změny stavby před dokončením (tj. vyřízení příslušné administrativy vč. zpracování a podání žádosti o změnu stavby před dokončením vč. všech požadovaných vyjádření).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213200

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 77483284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna střešního pláště Haly 2 včetně světlíků a zateplení obvodového pláště Haly 2.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap