Pořízení strojů pro RV - Zemědělské družstvo Sedlejov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení strojů pro RV - Zemědělské družstvo Sedlejov zadávané zadavatelem Zemědělské družstvo Sedlejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zemědělské družstvo Sedlejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení strojů pro RV - Zemědělské družstvo Sedlejov

Předmět veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na části. Každá dílčí část se bude hodnotit samostatně. Uchazeč může podat nabídku na každou dílčí část samostatně nebo na obě dílčí části dohromady.

Předmětem zakázky je:

DÍLČÍ ČÁST I:
- Sklízeč brambor přípojný – 2 ř.

DÍLČÍ ČÁST II:
- Systém asistovaného řízení traktoru podle GPS

Poznámka

Jedná se o zakázku mimo režim zákona, dle pravidel poskytovatele dotace Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

16000000-5 Zemědělské stroje; 38112100-4 Globální navigační a polohovací systémy (GPS nebo ekvivalent)

Místo plnění veřejné zakázky

Nevcehle

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 12. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 12. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zemědělské družstvo Sedlejov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jindřich Pospíchal

Kontaktní e-mail: sedlejovzd@volny.cz

Kontaktní telefon: +420 776 336 020

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení strojů pro RV - Zemědělské družstvo Sedlejov.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap