Investice do zemědělského podniku - Zemědělské družstvo Koryta

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Investice do zemědělského podniku - Zemědělské družstvo Koryta zadávané zadavatelem Zemědělské družstvo Koryta. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zemědělské družstvo Koryta

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Investice do zemědělského podniku - Zemědělské družstvo Koryta

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:
1) Dodávka 3 ks dojících robotů
2) Stavební práce – jedná se o vnitřní stavební úpravy stávající stáje pro dojnice o nové kapacitě 161 ks včetně pořízení technologií ustájení. Budou provedeny následující stavební práce:
- vybourání krmného stolu, odřezání stávajících boxových zábran, vybetonování podlah, instalace technologií.

Poznámka

Jedná se o zakázku mimo režim zákona, dle pravidel poskytovatele dotace Programu rozvoje venkova.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

16620000-7 Dojící stroje; 42221110-5 Části dojících strojů; 45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Klatovy - Tajanov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOTin s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tereza Čiháková

Kontaktní e-mail: cihakova@dotin.cz

Kontaktní telefon: +420 604 231 189

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Investice do zemědělského podniku - Zemědělské družstvo Koryta.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap