Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba) zadávané zadavatelem Zemědělské družstvo Klapý. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zemědělské družstvo Klapý

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)

Předmět veřejné zakázky

Objekt č. 1: Silážní žlab
Objekt č. 2: Oblouková hala
Objekt č. 3: Rosič, napájení, ventilátory
Objekt č. 4: Jímka - technologie
Objekt č. 5: Odchovna mladého dobytka
Objekt č. 6: Komunikace
Objekt č. 7: Přečerpávací jímka
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

16000000-5401;16000000-5542

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 12. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOTin s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Filip Šandera

Kontaktní e-mail: sandera@dotin.cz

Kontaktní telefon: +420774216018

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SM-BUILD s.r.o. (24747955) Dodavatel 16 061 463,81 Kč vč. DPH
13 273 937,04 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap