ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Vysoké Mýto

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Vysoké Mýto zadávané zadavatelem Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Vysoké Mýto

Předmět veřejné zakázky

výběr zhotovitele dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném zněmí, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dokumentaci pro provádění stavby a dále projektové dokumentace vnitřního vybavení podle požadavku objednatele

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

95 000,- bez DPH (1 149 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

991 000,- bez DPH (1 199 110,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

5. 1. 2017, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Ledvina

Kontaktní e-mail: ledvina@zzspak.cz

Kontaktní telefon: 725600040

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Vysoké Mýto.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 21. 2. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap