ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Pardubice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Pardubice zadávané zadavatelem Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Pardubice

Předmět veřejné zakázky

Výběr zhotovitele dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro provádění stavby vč. projektové dokumentace vnitřního vybavení podle požadavku objednatele. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci, sepsání žádostí o vydání stavebního povolení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH (726 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

699 000,- bez DPH (845 790,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2016, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Ledvina

Kontaktní e-mail: ledvina@zzspak.cz

Kontaktní telefon: 725 600 040

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Pardubice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 16. 9. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap