Přístroj pro umělou plicní ventilaci

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístroj pro umělou plicní ventilaci zadávané zadavatelem Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístroj pro umělou plicní ventilaci

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup 15 ks nových přístrojů pro umělou plicní ventilaci, kterými budou vybavena moderní sanitní vozidla typu B, pro poskytování služeb Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Rok výroby 2014 nebo 2015.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000018

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 404664

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV: 33180000-5 : Podpora funkcí

Místo plnění veřejné zakázky

Průmyslová 450, 53003 Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 958 678,- bez DPH (6 000 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 281 415,- bez DPH (3 970 512,15 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 281 415,- bez DPH (3 970 512,15 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

29. 4. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje p.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Ledvina

Kontaktní e-mail: ledvina@zzspak.cz

Kontaktní telefon: 725600040

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístroj pro umělou plicní ventilaci.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 16. 12. 2014 Zobrazit
Oznámení o zahájení výběrového řízení_Přístroj pro umělou plicní ventilaci 6. 3. 2015 Zobrazit
Zadávaci_dokumentace_Přístroj pro umělou plicní ventilaci 6. 3. 2015 Zobrazit
Oznámení o zakázce_Přístroj pro umělou plicní ventilaci 6. 3. 2015 Zobrazit
Odůvodněni_VZ_dle_par_156_Přístroj pro umělou plicní ventilaci 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 : Charakteristika veřejné zakázky 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 : Čestné prohlášení – Splnění základních kvalifikačních předpokladů 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 : Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 : Čestné prohlášení – Referenční list 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 : Vzory osvědčení a čestných prohlášení k referenčním zakázkám 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 : Čestné prohlášení – Seznam statutárních orgánů 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7 : Čestné prohlášení – Seznam akcionářů 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 8 : Čestné prohlášení – Neuzavření zakázaných dohod 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 9 : Krycí list 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 10 : Údaje o subdodavatelích 6. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 11 : návrh Kupní smlouvy 6. 3. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 19. 5. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva 7. 7. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 7. 7. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přístroj pro umělou plicní ventilaci zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MEDIPRAX CB s.r.o. (63886731) Dodavatel 3 970 512,15 Kč vč. DPH
3 281 415,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap