Přístroj pro nepřímou srdeční masáž-opětovné vyhlášení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístroj pro nepřímou srdeční masáž-opětovné vyhlášení zadávané zadavatelem Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístroj pro nepřímou srdeční masáž-opětovné vyhlášení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup 15 ks nových přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, pro ZZS Pardubického kraje. Rok výroby 2014 nebo 2015. Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v „Příloze č. 1 - Charakteristika veřejné zakázky“ Zadávací dokumentace, kde zadavatel specifikuje minimální požadavky, a další nezbytné náležitosti spojené s předmětem této veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000007

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 519761

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33180000-5 : Podpora funkcí, 33172200-8: Resuscitační přístroje

Místo plnění veřejné zakázky

ZZS PAK Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 958 678,- bez DPH (6 000 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 792 500,- bez DPH (5 798 925,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 792 500,- bez DPH (5 798 925,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

21. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Ledvina

Kontaktní e-mail: ledvina@zzspak.cz

Kontaktní telefon: +420 725 600 040

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístroj pro nepřímou srdeční masáž-opětovné vyhlášení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Přístroj pro nepřímou srdeční masáž - opětovné vyhlášení 27. 7. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Přístroj pro nepřímou srdeční masáž - opětovné vyhlášení 27. 7. 2015 Zobrazit
Oznámení o zakázce_Přístroj pro nepřímou srdeční masáž-opětovné vyhlášení 27. 7. 2015 Zobrazit
Odůvodnění_VZ_dle_par_156_Přístroj pro nepřímou srdeční masáž 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 : Charakteristika veřejné zakázky 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 : Čestné prohlášení – Splnění základních kvalifikačních předpokladů 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 : Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 : Čestné prohlášení – Referenční list 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 : Vzory osvědčení a čestných prohlášení k referenčním zakázkám 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 : Čestné prohlášení – Seznam statutárních orgánů 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7 : Čestné prohlášení – Seznam akcionářů 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 8 : Čestné prohlášení – Neuzavření zakázaných dohod 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 9 : Krycí list 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 10 : Údaje o subdodavatelích 27. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 11 : návrh Kupní smlouvy 27. 7. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 24. 9. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva 27. 10. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 27. 10. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přístroj pro nepřímou srdeční masáž-opětovné vyhlášení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Medsol s.r.o. (24201596) Dodavatel 5 798 925,- Kč vč. DPH
4 792 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap