Dodávka malých sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka malých sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje zadávané zadavatelem Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka malých sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je zajištění dodávky malých sanitních vozidel pro systém Rendez-vous Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Požadované množství těchto vozidel jsou 4 ks. Vozidla musí splňovat parametry a obsahovat vybavení uvedené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky musí být dodán v souladu s platnými právními předpisy, zejména musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) a normu ČSN EN 1789+A1.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34114122 – 0, Vozidla pro přepravu pacientů

Místo plnění veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, příspěvko

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 070 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 6. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2011

Lhůta pro podání nabídek

18. 7. 2011, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka malých sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD-Vozidla-RV.doc 30. 6. 2011 Zobrazit
Dotazy a odpovědi 12. 7. 2011 Zobrazit
Popisky 12. 7. 2011 Zobrazit
Dotazy a odpovědi č.2 13. 7. 2011 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap