Modernizace střediska Hluboká u Skutče

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace střediska Hluboká u Skutče zadávané zadavatelem Zderaz, zemědělské družstvo. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zderaz, zemědělské družstvo

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace střediska Hluboká u Skutče

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:
Objekt č.1 – Výstavba produkční stáje s kapacitou 250 ks "SO 07"
- Stavební část (stáj, přeháněcí chodba z SO 02 do SO 07, stájový vodovod, elektroinstalace, ochrana před bleskem)
- Technologie ustájení (technologie ve stáji, hrazení – přeháněcí chodba)
- Technologie odklizu kejdy
Objekt č.2 – Výstavba skladovací jímka na kejdu o kapacitě 2 600 m3 – J3 - "SO 11" (jímka, výdejní plocha. Elektroinstalace – uzemnění jímky)
Objekt č.3 – Výstavba skladovací jímky na kejdu 40 m3 (jímka, elektroinstalace-uzemnění jímky)
Objekt č.4 – Technologie čerpání, skladování a míchání kejdy k jímce 2 600 m3 - "PS 01"
Objekt č.5 – Dešťová kanalizační přípojka – II. etapa - "SO 08"
Objekt č.6 – Komunikace a zpevněné plochy - "SO 12"
Objekt č.7 – Separátor (stavební náklad a technologie)
Objekt č.8 – Mobilní vany na dezinfekci paznehtů (dodávka a montáž)
Objekt č.9 – Termokamera pro analýzu obrazu končetin (dodávka a montáž)

Poznámka

Jedná o zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Zakázka se řídí pravidly pro výběr dodavatele Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce, 45213240-7 výstavba zemědělských objektů

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Hluboká u Skutče, PSČ 539 44, parcely 314/1, 669, 313, 670, 326, 334/2 a 346/3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

65 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 1. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zderaz, zemědělské družstvo

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Třasák

Kontaktní e-mail: zderaz.druzstvo@tiscali.cz

Kontaktní telefon: +420 606 640 566

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace střediska Hluboká u Skutče.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap