Stavební úpravy chovu dojnic farma Štarnov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy chovu dojnic farma Štarnov zadávané zadavatelem ZD Bohuňovice s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZD Bohuňovice s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy chovu dojnic farma Štarnov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce stáje pro dojnice. Předmětem stavebních úprav je rozšíření stáje umístěné vlevo od dojírny se stávající kapacitou 185 dojnic. Nová ustajovací kapacita po rozšíření dotčené stáje bude 289 dojnic. Objekt bude vybaven kompletně technologií.
Teletník je tvořen dvěma částmi. Severní část je zděný objekt, v současné době bez využití, po provedených stavebních úpravách bude sloužit jako přípravna krmiva. Jižní část je montovaná konstrukce v havarijním stavu, která bude rozebrána a na jejím místě vybudován nový teletník s celkovou kapacitou 200 telat.
Přístavba objektu porodny se týká vybudování nového přístřešku s nově vytvořenou užitnou plochou lehárny 128,8 m2. U porodny bude vybudováno hnojiště o celkové užitné ploše 89,2 m2.
Objekt dojírny s čekárnou přímo navazuje na dvě stáje. Jedná se celkovou rekonstrukci stávající rybinové dojírny 2x10, která bude nahrazena paralelní dojírnou 2x12 - celkem 24 míst. Je navržena kompletní výměna dojírny včetně hrazení dojírny a hrazení v čekárně. V dojírně budou provedeny nezbytné stavební práce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

528790

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213240-7 Výstavba zemědělských objektů, 16620000-7 Dojící stroje

Místo plnění veřejné zakázky

Štarnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

24 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

9. 5. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miroslav Hampl

Kontaktní e-mail: miro.hampl@seznam.cz

Kontaktní telefon: 602 761 831

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy chovu dojnic farma Štarnov.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap