Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9 zadávané zadavatelem Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9“ (realizace dodávek), v rámci projektu IROP „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002969. Rozsah díla je specifikován výkazem výměr a projektovou dokumentací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F2018-024292

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

IROP04/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39100000-3 Nábytek

Místo plnění veřejné zakázky

Znojmo, náměstí Republiky 9, náměstí Republiky 14, náměstí Republiky 15

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 900 000,00 bez DPH (5 929 000,00 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 828 941,00 bez DPH (5 843 018,61 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 828 941,00 bez DPH (5 843 018,61 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2018, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislava Šturalová

Kontaktní e-mail: info@optimalconsulting.cz

Kontaktní telefon: 724716856

Kontaktní datová schránka: iwrzevg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybavení odborných a specializovaných učeben Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Lenza spol. s r. o. (60468726) Dodavatel 5 843 018,61 Kč vč. DPH
4 828 941,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap