Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží zadávané zadavatelem Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace učebny pro výuku přírodních věd Základní školy Dolní Podluží. Veřejná zakázka zahrnuje vybavení učebny moderními IT a audiovizuálními technologiemi a dodávku učebních pomůcek pro výuku chemie a fyziky.
Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku vybavení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž a instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy.
Předmět zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Poznámka

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Účastníci výběrového řízení jsou oprávněni podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Při výběru dodavatele pro jednotlivé části bude zadavatel postupovat odděleně podle kritérií uvedených pro jednotlivé části.
1. Dodávka HW a SW - V rámci této části veřejné zakázky bude dodáno moderní IT a audiovizuální vybavení (HW a SW) pro modernizovanou učebnu přírodních věd.
2. Dodávka učebních pomůcek pro výuku chemie - V rámci této části veřejné zakázky budou dodány výukové pomůcky (žákovské sady) pro výuku chemie do nově upravené učebny přírodních věd.
3. Dodávka učebních pomůcek pro výuku fyziky - V rámci této části veřejné zakázky budou dodány výukové pomůcky (žákovské sady) pro výuku fyziky do nově upravené učebny přírodních věd.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Místem dodávky a instalace předmětu zakázky je objekt Základní školy Dolní Podluží.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 134 000,- bez DPH (1 372 140,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 059 979,- bez DPH (1 282 574,59 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 4. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Compet Consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Pýchová, DiS.

Kontaktní e-mail: petra.pychova@competconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 724 365 227

Kontaktní datová schránka: bi7wdsf

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap