Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru budovy v Klášterní č. p. 52 v Pardubicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru budovy v Klášterní č. p. 52 v Pardubicích zadávané zadavatelem Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru budovy v Klášterní č. p. 52 v Pardubicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektových dokumentací (PD) na stavbu „KLÁŠTERNÍ č.p. 52 – stavební úpravy pro potřeby Školy Svítání„

Projektové práce zahrnují:
• projekt pro stavební povolení včetně zajištění povolení stavby
• prováděcí projekt včetně položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr včetně i bez ocenění
• autorský dozor po dobu výstavby
Součástí jednotlivých fází projektu jsou i potřebné stavebně technické průzkumy, doměření stavu, případné související přeložky inženýrských sítí.
Projektová dokumentace bude použita jako podklad k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací budovy v Klášterní č. p. 52 v Pardubicích.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71320000-7, 71251000-2, 71300000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubice

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Markéta Vítková

Kontaktní e-mail: vitkova@fe2d.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru budovy v Klášterní č. p. 52 v Pardubicích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 22. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 9. 2. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap