Rozšíření kapacity Mateřské školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou, CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000555

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření kapacity Mateřské školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou, CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000555 zadávané zadavatelem Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření kapacity Mateřské školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou, CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000555

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o přístavbu nového oddělení mateřské školy ke stávajícímu objektu základní školy a mateřské školy č.p. 237 v Loučské ulici v Lipníku nad Bečvou na pozemku parc.č. st. 562 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Přístavba členitého půdorysu o zastavěné ploše 222,75 m2 bude umístěna v prostoru stávající školní zahrady na pozemku parc. č. 2684, bude stavebnětechnicky a provozně propojená se stávající budovou na pozemku parc. č. st. 562, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou a napojena na rozvody NN, vody, kanalizace a plynu objektu č.p. 237. Vytápění přístavby je řešeno novým plynovým kondenzačním kotlem, větrání bude nucené vzduchotechnickým zařízením. V přístavbě bude maximálně 16 dětí a 2 zaměstnanci. Součástí stavby jsou zpevněné plochy kolem přístavby, pro odpadní nádoby a pro parkování vozidel, podmiňující stavba přeložky pilíře SLP a ocelová stavba stínící pergoly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45 – Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Loučská 237, Lipník nad Bečvou 751 31

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 115 207,08 bez DPH (9 819 400,57 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2017, 00:00:15 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Prelax spol. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Pospíšil

Kontaktní e-mail: petr.pospisil@ischool.cz

Kontaktní telefon: 604 115 982

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření kapacity Mateřské školy Sluníčko v Lipníku nad Bečvou, CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000555.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap