Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu zadávané zadavatelem Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu

Předmět veřejné zakázky

Závazek dodavatele dodávat zemní plyn zákazníkovi ve sjednaném rozsahu. Závazek dodavatele zajistit distribuci sjednaného množství zemního plynu do odběrného místa a systémové služby distribuční soustavy v kvalitě garantované v Pravidlech provozování distribuční soustavy příslušného provozovatele distribuční soustavy, zveřejněných na internetových stránkách příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

63 125,33 bez DPH (76 381,65 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jaroslav Procházka

Kontaktní e-mail: info@zsressl.cz

Kontaktní telefon: 224923700

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap