opravy povrchu zpevněných ploch a schodů v areálu ZŠ Dětmarovice na parcele č. 4339 k.ú. Dětmarovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce opravy povrchu zpevněných ploch a schodů v areálu ZŠ Dětmarovice na parcele č. 4339 k.ú. Dětmarovice zadávané zadavatelem Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

opravy povrchu zpevněných ploch a schodů v areálu ZŠ Dětmarovice na parcele č. 4339 k.ú. Dětmarovice

Předmět veřejné zakázky

Chodníky:
A) 175 m2 stávající povrch bet.dlažba 30 x 30 cm
B) 320 m2 stávající povrch bet.dlažba 30 x 30 cm
C) 260 m2 stávající povrch beton na něm litý asfalt
D) 260 m2 stávající povrch beton na něm litý asfalt

Schodiště:
E) 5 x 2,2m stávající povrch betonové panely 30 x 100 cm
F) 3 x 9 m stávající povrch litý beton

Část A – D Součástí realizace je odstranění povrchových materiálů (betonů, dlažby a obrubníků), odstranění návozu suti a zeminy do hloubky cca 40 cm a odvoz na skládku. Položení nového povrchu – zámkové dlažby včetně podsypání, zhutnění + osazení obrubníků. Položení drenážního potrubí v délce cca 85 m s napojením na stávající kanalizaci. Jako povrchový materiál požadujeme zámkovou dlažbu ve tvaru obdélníku o tloušťce 60 mm.

Část B – D Součástí realizace je odstranění povrchových materiálů (betonů, dlažby, asfaltu a obrubníků), odstranění návozu suti a zeminy do hloubky cca 40 cm a odvoz na skládku. Položení nového povrchu – zámkové dlažby včetně podsypání, zhutnění + osazení obrubníků. Položení podél zdi mopové folie v délce cca 80 m. Jako povrchový materiál požadujeme zámkovou dlažbu ve tvaru kost o tloušťce 60 mm.

Část E - U schodiště bude provedeno odstranění betonových panelů a následné položení nových obrubníků v kombinaci se zámkovou dlažbou ve tvaru obdélník o tloušťce 60 mm.

Část F - U schodiště bude provedeno odstranění celého betonového monolitu a následné položení nových obrubníků v kombinaci se zámkovou dlažbou ve tvaru obdélník o tloušťce 60 mm s napojením na stávající chodníky.
Součásti realizace bude usazení zábradlí po obou stranách schodiště.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zsdetmarovice.cz/userfiles/4/file/vz_2015_zs_001a_(2).pdf

Poznámka

Fyzická prohlídka staveniště nutná. Prohlídky se uskuteční ve dnech 14 a 21. 05.2015 v 1000 hod. Sraz zájemců je před vchodem do budovy ZŠ. Případný jiný termín obhlídky lze dohodnout. Bez fyzické prohlídky nebude nabídka zařazena do výběru!

Termín realizace je možný pouze v době školních prázdnin od 1.7.2015 do 17.8.2015.
V případě zájmu o na realizaci veřejné zakázky nám, prosím, doručte cenovou nabídku,
do 22. 05. 2015 do 10.00 hodin. na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice,
příspěvková organizace
Dětmarovice č.p. 1002
735 71 Dětmarovice

a to v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – Cenová nabídka na provedení opravy povrchu zpevněných ploch a schodů v areálu ZŠ Dětmarovice“. Na obálce uveďte název předkladatele, svou adresu a IČ.

K nabídce přiložte:
a) nabídkovou cenu na provedení realizace v předloženém členění (A-F)
b) nabídkovou cenu uvádějte vč. DPH
c) pojištění odpovědnosti za škodu (kopie)
d) seznam Vámi zpracovaných veřejných zakázek pouze stejného charakteru v období posledních 5 let včetně tel. kontaktů na investora a cenu VZ
e) podrobný harmonogram provádění prací jednotlivých části
f) certifikát výrobce zámkové dlažby a obrubníků
g) návrh smlouvy

V případě, že cenová nabídka převýší schválený finanční limit, může být realizace rozdělena na víceleté období, nebo nebudou některé části realizované. Posouzení předložených cenových nabídek a výběr nejvhodnější nabídky provede vedení ZŠ.
Zadavatel si vyhrazuje právo nikoho nevybrat, odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy, nevracet podané nabídky, změnit podmínky zakázky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou.


Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

č.1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Základní škola Dětmarovice

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 5. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Robert Lindert

Kontaktní e-mail: reditel.skola@detmarovice.cz

Kontaktní telefon: 596550164

Kontaktní datová schránka: x4amcpe

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce opravy povrchu zpevněných ploch a schodů v areálu ZŠ Dětmarovice na parcele č. 4339 k.ú. Dětmarovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka opravy povrchu zpevněných ploch a schodů v areálu ZŠ Dětmarovice na parcele č. 4339 k.ú. Dětmarovice neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap