Výzva k podání nabídek

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Pronájem školících prostor + stravování účastníků kurzu pro oblast Přerov zadávané zadavatelem Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzva k podání nabídek

Popis informace či souboru

Předmětem zakázky je zajištění školících prostor (celkem 20 školicích dnů = 20ti denní školení pro 2 studijní skupiny) a stravování (celkem 200 osobo-dní) pro účastníky grantového projektu „Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy“, a to v průběhu školících dnů, jejichž povaha je popsána v zadávací dokumentaci, která je přístupná na webových stránkách společnosti Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o. (www.vard.cz) či emailem u kontaktní osoby (katerina@vard.cz). Jedná se o dílčí zakázku výběrového řízení, a to pro 2 studijní skupiny.

Datum uveřejnění

18. 3. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap