Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici zadávané zadavatelem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v objektech a na pozemcích VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici, členěné do následujících stavebních objektů:
SO 01 - Výměna oken, zateplení fasády a střechy na správní budově SOU
SO 02 - Výměna oken ve 4. patře internátu
SO 03 - Přístřešek pro osobní auto v areálu SOU
SO 04 - Zhotovení tepelné clony na vjezdu do dílen v SOU
SO 05 - Výměna venkovního rozvodu pitné vody v areálu SOU
SO 06 - Rekonstrukce sprch v 6. patře internátu
SO 07 - Vnitřní rozvod pitné vody + rozvod TV na WC + výměna SV na WC
SO 08 - Oprava podlah ve dvou učebnách v SOŠ
SO 09 - Elektroinstalace a výměna osvětlení učeben ve škole SOU - PC1 a PC2
SO 10 - Elektroinstalace a výměna osvětlení ve škole SOŠ - učebna č.414
SO 11 - Chlazení serverovny m.č. 318

Předmětem veřejné zakázky jsou dále bourací práce, odvoz a likvidace stavebních odpadů v souladu s platnými právními předpisy ČR, vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce související se zaměřením nově realizovaných resp. rekonstruovaných objektů SO 03 a SO 05, zajištění veškerých nezbytných podkladů stanovených místně příslušným stavebním úřadem v souvislosti s Oznámením o užívání stavby dle §120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) – týká se stavebního objektu SO 03.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

objekty a pozemky VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, k.ú. 669393 Kopřivnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

4. 9. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: H & B REAL, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavla Ejemová

Kontaktní e-mail: pavla.ejemova@hbreal.cz

Kontaktní telefon: +420 571 499 126

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap