Zadávací a kvalifikační dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Dodávka trhacího stroje zadávané zadavatelem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací a kvalifikační dokumentace

Popis informace či souboru

Obsah:
identifikace zadavatele,
vymezení veřejné zakázky,
doba a místo plnění,
požadavky na kvalifikaci,
obchodní podmínky,
technické podmínky,
způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky,
podmínky a požadavky na zpracování nabídky,
lhůta a místo pro podání nabídek,
způsob hodnocení nabídek,
doklady předkládané vybraným uživatelem před uzavřením smlouvy,
poskytování dodatečných informací,
ostatní podmínky zadávacího řízení.

Součástí ZKD je 6 příloh:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu dodávky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – splnění kvalifikace (vzor)
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona
Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů
Příloha č. 6 – Kupní smlouva (vzor)
Přílohy jsou k dispozici stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém certifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Datum uveřejnění

19. 12. 2013

Externí odkaz

www.kdv.cz

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap