Výběrové řízení na dodávku komaxitovny pro společnost VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku komaxitovny pro společnost VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o. zadávané zadavatelem VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku komaxitovny pro společnost VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka komaxitovny (Kabina pro nanášení práškových plastů, Vytvrzovací pec a Dopravní systém) pro společnost VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o. bez možnosti dílčího plnění.
Dodávkou těchto technologií se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologií. Doprava technologií na místo určení, osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu.
Dodavatel musí poskytnout školení vztahující se k provozu technologie.
Dodávané zařízení musí být dodáno jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace požadované technologie je uvedena v příloze č. 2 této ZD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PVIN2021.1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 610 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ludmila Trojková

Kontaktní e-mail: info@vymyslicky.cz

Kontaktní telefon: +420 572 587 202

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku komaxitovny pro společnost VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap