Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec zadávané zadavatelem VÚTS, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VÚTS, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace školení zaměstnanců VÚTS, a.s. za účelem vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií a vědeckých pracovníků v oblastech spojených s transferem technologií a komercializací, a to včetně rozvoje praktických zkušeností a dovedností.

Tento projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pod registračním číslem projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000642

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CC/ZMR/VÚTS1/17

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80000000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění, resp. konání vybraných kurzů, je sídlo zadavatele na adrese: Svárovská 619, 460 01 Liberec XI. Kurzy vedené pod č. 3, 4, 5 a 7 mohou být konány dle potřeby vybraného dodavatele v rámci území ČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

875 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

869 000,- bez DPH (1 051 490,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 11. 2017, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SMLOUVA 21. 11. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SC&C Partner, spol. s r.o. (25501984) Dodavatel 1 051 490,- Kč vč. DPH
869 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap