Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Bílovicko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Bílovicko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dobudování splaškové kanalizace v obci Kanice v lokalitě Žleby, Malá strana a Okály v celkové délce 966,5 m (z toho 663,8 m gravitační kanalizace a 302,7 m tlakové kanalizace). Realizace části kanalizace se předpokládá bezvýkopovou technologií. Stavba po své realizaci zajistí odvedení splaškových vod z obce Kanice na kapacitně vyhovující ČOV v Bílovicích nad Svitavou, kde budou odpadní vody čištěny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace ; 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby ; 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Místo plnění veřejné zakázky

obec Kanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 360 000,- bez DPH (10 115 600,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 895 667,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8 192 096,71 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

15. 1. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Vladimír Kalivoda

Kontaktní e-mail: obec.kanice@volny.cz

Kontaktní telefon: 607505358

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dokončení splaškové kanalizace v obci Kanice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap