Vybavení robotizované linky periferiemi pro manipulaci a měření

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení robotizované linky periferiemi pro manipulaci a měření zadávané zadavatelem VIVA CV s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VIVA CV s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení robotizované linky periferiemi pro manipulaci a měření

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je komplexní dodávka periferií pro manipulaci s výkovky a obrobky, čištění obrobků od obráběcí emulze a měření specifického znaku všech obrobků. Dále je předmětem plnění integrace jednotlivých periferií do robotického pracoviště s využitím stávajícího PLC. Integrátor musí navrhnout a aplikovat jednotnou topologii řízení jako celku, tzn. jednotná verze PLC programu. Je vyžadována verze, která bude kompatibilní se systémem využívaným ve společnosti VIVA CV (PLC řízení SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V15.1). Podrobnější informace o rozsahu předmětu plnění jsou obsaženy v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která bude uchazeči zaslána pouze na základě podepsané Dohody o mlčenlivosti, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2020

Lhůta pro podání nabídek

14. 9. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420 606 674 123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení robotizované linky periferiemi pro manipulaci a měření.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap