Samostatné laserové zařízení pro popisování ocelových dílů – 1. dílčí plnění a/nebo Laserové zařízení pro popisování ocelových dílů integrované do robotické linky – 2. dílčí plnění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Samostatné laserové zařízení pro popisování ocelových dílů – 1. dílčí plnění a/nebo Laserové zařízení pro popisování ocelových dílů integrované do robotické linky – 2. dílčí plnění zadávané zadavatelem VIVA CV s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VIVA CV s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Samostatné laserové zařízení pro popisování ocelových dílů – 1. dílčí plnění a/nebo Laserové zařízení pro popisování ocelových dílů integrované do robotické linky – 2. dílčí plnění

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového je komplexní dodávka samostatného laserového zařízení pro popisování ocelových dílů (1. dílčí plnění) a laserového zařízení pro popisování ocelových dílů integrované do robotické linky (2. dílčí plnění) včetně dalšího souvisejícího zařízení a výbavy. Podrobnější informace o rozsahu předmětu plnění jsou obsaženy v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která bude uchazeči zaslána pouze na základě podepsané Dohody o mlčenlivosti, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420 606 674 123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Samostatné laserové zařízení pro popisování ocelových dílů – 1. dílčí plnění a/nebo Laserové zařízení pro popisování ocelových dílů integrované do robotické linky – 2. dílčí plnění.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap