Manipulační zařízení pro buňku kamerové kontroly povrchových vad

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Manipulační zařízení pro buňku kamerové kontroly povrchových vad zadávané zadavatelem VIVA CV s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VIVA CV s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Manipulační zařízení pro buňku kamerové kontroly povrchových vad

Předmět veřejné zakázky

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.
Místo pro podání listinných nabídek je ve VIVA CV s.r.o., Vavrečkova 5333, Zlín 760 01.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Vavrečkova 5333, Zlín 76001

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 452 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 8. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 8. 2022

Lhůta pro podání nabídek

22. 8. 2022, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Horáková

Kontaktní e-mail: khorakova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420724820421

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Manipulační zařízení pro buňku kamerové kontroly povrchových vad.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap