Vozová žíhací pec s plynovým otopem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vozová žíhací pec s plynovým otopem zadávané zadavatelem Vítkovické slévárny, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vítkovické slévárny, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vozová žíhací pec s plynovým otopem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání žíhací pece s plynovým otopem.
Podrobný popis technických požadavků, které musí dodané zařízení splňovat je obsažen v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace, a to včetně podrobné technické dokumentace.

Poznámka

Velikost veřejné zakázky stanovena dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42940000-7 Zařízení pro tepelnou úpravu materiálů

Místo plnění veřejné zakázky

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. – Útvar Slévárna válců, Halasova 2904/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 780 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603484170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vozová žíhací pec s plynovým otopem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vozová žíhací pec s plynovým otopem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
E-therm TZ s.r.o. (62029282) Dodavatel 595667 eur Kč vč. DPH
492287 eur Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap