Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa Stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa Stavební práce zadávané zadavatelem Vítkovická střední průmyslová škola. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vítkovická střední průmyslová škola

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa Stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je stavební realizace - Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů – II.etapa, které se nachází v areálu VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY. Projekt je financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pod registračním číslem projektu: CZ.1.10/2.1.00/33.01688.
Jedná se o následující stavební práce:
- zateplení fasády, výměna oken a dveří, výměna či repase ústředního topení, doplnění umývadel v učebnách a rekonstrukce WC, výměna podlahy, střechy nad části objektu včetně zateplení, rekonstrukce elektra včetně PZS a strukturované kabeláže.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Místo plnění veřejné zakázky

Centrum pro výuku strojírenských oborů, Závodní 92/9, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 440 500,- bez DPH (10 213 005,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 1. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radim Kubový

Kontaktní e-mail: radim.kubovy@vitkovice.cz

Kontaktní telefon: +420 608 816 672

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa Stavební práce.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace pro realizaci stavby včetně výkazu výměr 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 - Fotodokumentace 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh SoD - Stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh SoD - Stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (vzor) - stavební část 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (vzor) - stavební část 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 - Obsah nabídky (vzor) - stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 - Obsah nabídky (vzor) - stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 - Seznam osob (vzor) - stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 - Seznam osob (vzor) - stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 - Etapy stavby - stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 - Etapy stavby - stavební práce 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 k SoD - Vzor prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem BOZP 8. 12. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 k SoD - Vzor prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem BOZP 8. 12. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 15. 12. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 - Přílohy 15. 12. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 18. 12. 2014 Zobrazit
Oznámení - prodloužení lhůty pro podání nabídek, změna termínu otevírání obálek 18. 12. 2014 Zobrazit
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 13. 2. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 30. 3. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 30. 3. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 12. 5. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 20. 7. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 15. 9. 2015 Zobrazit
Zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny 30. 11. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap