Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Šroubový kompresor

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Šroubový kompresor zadávané zadavatelem Vítkovická střední průmyslová škola. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vítkovická střední průmyslová škola

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Šroubový kompresor

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je dodávka šroubového kompresoru pro akci - Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa.
Předmět dodávky je specifikován v technické specifikaci v příloze č. 1a) zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je kromě vlastní dodávky i doprava na místo plnění, instalace a zprovoznění předmětu zakázky.
Podrobná specifikace dodávaného zboží bude součástí přílohy č. 1a návrhu kupní smlouvy. Tato příloha bude zpracována dle přílohy č. 1a zadávací dokumentace tak, aby bylo možné ověřit všechny požadované parametry.
Předmět plnění veřejné zakázky je realizován v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů – II.etapa“, reg. číslo CZ.1.10/2.1.00/33.01688, který je financován z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42123000-7 Kompresory

Místo plnění veřejné zakázky

Areál VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, ulice Závodní 92/9, Ostrava-Hrabůvka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

92 035,- bez DPH (111 362,35 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 4. 2015, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radim Kubový

Kontaktní e-mail: radim.kubovy@vitkovice.cz

Kontaktní telefon: +420 608 816 672

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Šroubový kompresor.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap