Výstavba nové haly pro chov drůbeže – VÍNO BLATEL, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba nové haly pro chov drůbeže – VÍNO BLATEL, a.s. zadávané zadavatelem VÍNO BLATEL, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VÍNO BLATEL, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba nové haly pro chov drůbeže – VÍNO BLATEL, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Zakázka není rozdělena na části. Předmětem zákázky je:
- SO 01 Výstavba nové haly pro rozmnožovací chov drůbeže o kapacitě 9.600 ks.
- SO 02 Pořízení technologií napájení, krmení, větrání, chlazení, osvětlení, topení, hnízdění do nové haly pro rozmnožovací chov drůbeže (SO 01).
- SO 03 Pořízení technologie chlazení do 2 stávajících hal pro rozmnožovací chov drůbeže. Dále pořízení technologie dopravních cest pro přísun krmiva a dopravních cest pro odkliz trusu do stávajícího třípatrového objektu pro rozmnožovací chov drůbeže. Jedná se o třípodlažní objekt o celkové kapacitě 15.000 ks.

Poznámka

Jedná se o zakázku mimo režim zákona, dle pravidel poskytovatele dotace Programu rozvoje venkova.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce; 45213240-7 - Výstavba zemědělských objektů

Místo plnění veřejné zakázky

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 600 000,- bez DPH (15 246 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

14. 3. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Andrlová

Kontaktní e-mail: andrlova@dotin.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba nové haly pro chov drůbeže – VÍNO BLATEL, a.s. .

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap