Nákup zemního plynu na Komoditní Burze PROFIT pro Veselské služby, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup zemního plynu na Komoditní Burze PROFIT pro Veselské služby, s.r.o. zadávané zadavatelem Veselské služby, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Veselské služby, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup zemního plynu na Komoditní Burze PROFIT pro Veselské služby, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platsném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k distribuční soustavě a zajištění služeb přepravy, strukturování a distribuce formou smlouvy o sdružených dodávek plynu. Plánované množství dodávky pro období od 1.1.2014 do 31.12.2014 je v kategorii střední odběr a velkoodběr 10 728,327 MWh.

Poznámka

Nákup zemního plynu na Komoditní Burze PROFIT

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

365786

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Veselí nad Lužnicí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 000,- bez DPH (8 625 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 456 187,27 bez DPH (8 574 615,35 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 456 187,27 bez DPH (8 574 615,35 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 8. 2013

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Veselské služby, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marešová Ivana

Kontaktní e-mail: maresova.vs@seznam.cz

Kontaktní telefon: 381 582235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup zemního plynu na Komoditní Burze PROFIT pro Veselské služby, s.r.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Závěrkový list č. BSKBP/08/13/003/1 10. 9. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 10. 9. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap