dohoda o narovnání

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Revitalizace městských parků, III. etapa zadávané zadavatelem Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

dohoda o narovnání

Popis informace či souboru

nové znění článku II. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a změna přílohy č. 1 k dodatku č. 1; celková cena díla zůstává nezměněna

Datum uveřejnění

18. 5. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap