Revitalizace městských parků, III. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace městských parků, III. etapa zadávané zadavatelem Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace městských parků, III. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla s názvem „Přístupová cesta z ulice Údolní“, které je tvořeno stavebními objekty ( Komunikace a zpevněné plochy, Sadové úpravy, Veřejné osvětlení), a díla s názvem „REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ, III. ETAPA NKP ŠPILBERK – PARK, 4. ETAPA“ (Komunikace a zpevněné plochy, Sadové úpravy, Veřejné osvětlení). Součástí díla je rovněž obnova mobiliáře a vytěžení a následné vyklizení vytěžené dřevní hmoty.
Vytěžená dřevní hmota se okamžikem jejího vyklizení z místa plnění veřejné zakázky stává vlastnictvím dodavatele.
Podrobnosti viz ZD

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000011

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

499351

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45112711-2; 45233160-8; 45316100-6; 77300000-3; 77211400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

37 300 476,- bez DPH (45 133 576,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

24 498 758,60 bez DPH (29 643 497,90 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

24 498 758,60 bez DPH (29 643 497,90 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

2. 2. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Klára Vítková

Kontaktní e-mail: vz@mt-legal.com

Kontaktní telefon: +420 542167811

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace městských parků, III. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
VZmB_VZ Revitalizace měst parku III etapa_ZD_141222_sign 22. 12. 2014 Zobrazit
VZmB_VZ Revitalizace měst parku III etapa_OP_141222_sign 22. 12. 2014 Zobrazit
VZmB_VZ Revitalizace měst parku III etapa_OP_141222 22. 12. 2014 Zobrazit
VZmB_VZ Revitalizace měst parků III etapa_Odůvodnění_141222_sign 22. 12. 2014 Zobrazit
Z-RMP III.etapa, NKP Špilberk 4.etapa-DPS 22. 12. 2014 Zobrazit
Přístupová cesta Údolní - Situace 22. 12. 2014 Zobrazit
Přístupová cesta z Údolní - Dokladová část 22. 12. 2014 Zobrazit
Špilberk-Přístupová cesta z Údolní- Průvodní a souhrnná technická zpráva 22. 12. 2014 Zobrazit
Přístupová cesta z Údolní - PSTZ - Titulní list-DPS 22. 12. 2014 Zobrazit
Přístupová cesta z Údolní-SO 01, SO 02, SO 03, VV, Koordinace 22. 12. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace I 5. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace II 13. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace III 15. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace III - Příloha 15. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace IV 20. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace IV - Příloha 20. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace V 21. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace V - Příloha 0. 0. 0000 Zobrazit
Dodatečné informace VI 26. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace VII 29. 1. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace VIII 30. 1. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo - FIRESTA 2. 4. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo_příloha 2. 4. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo_příloha II 2. 4. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 3. 4. 2015 Zobrazit
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2. 9. 2015 Zobrazit
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 3. 11. 2015 Zobrazit
seznam subdodavatelů 30. 11. 2015 Zobrazit
skutečně uhrazená cena 30. 11. 2015 Zobrazit
dohoda o narovnání 18. 5. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace městských parků, III. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. (25317628) Dodavatel 29 833 849,69 Kč vč. DPH
24 656 074,12 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace městských parků, III. etapa zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. (26258692)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap