Pořízení čelního překladače - Rozvoj

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení čelního překladače - Rozvoj zadávané zadavatelem VELLERIN, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VELLERIN, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení čelního překladače - Rozvoj

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je dodávka 1 ks čelního překladače včetně příslušenství (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Terminál Obrnice - Rozvoj“. Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42418000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obrnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

15. 8. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení čelního překladače - Rozvoj.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 12. 7. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 12. 7. 2018 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 5 ZD 12. 7. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 21. 8. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení čelního překladače - Rozvoj zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
E.H.P., s.r.o. (61503142) Dodavatel 14 202 860,- Kč vč. DPH
11 737 901,- Kč bez DPH
HYSTER CZ, a.s. (26923106) Uchazeč 13 268 031,- Kč vč. DPH
10 965 315,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap