Výběrové řízení na dodávku 1 ks motorové brzdy pro společnost VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku 1 ks motorové brzdy pro společnost VANČÍK MOTORSPORT s.r.o. zadávané zadavatelem VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku 1 ks motorové brzdy pro společnost VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks motorové brzdy včetně příslušenství pro společnost VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.
Dodávkou 1 ks motorové brzdy se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologie. Doprava technologie na místo určení, osazení nebo montáž, její zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou.
Dodávané zařízení musí být dodáno jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38560000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Průmyslová 523, Lukov 763 17

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 250 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 2. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Vančík

Kontaktní e-mail: jvancik@seznam.cz

Kontaktní telefon: + 420 603 503 779

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku 1 ks motorové brzdy pro společnost VANČÍK MOTORSPORT s.r.o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap